..

Викладачі кафедри екології та збалансованого природокористування » Психолого-природничий факультет Все про факультет Вступнику Дистанційне навчання 2018

Викладачі кафедри екології та збалансованого природокористування

Кафедра екології та збалансованого природокористування

 

Завідувач кафедриДарія Василівна Лико Лико
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Лауреат премії: ім. В.І. Вернадського (1995 р.), Заслужений працівник народної освіти України, нагороджена медаллю М.В. Ломоносова (2010р.), експерт ДАК України, член навчально-методичної ради МОН України з екології.

 

 

Очолює регіональне відділення Української екологічної академії наук „Волинь-екологія” та наукову раду Рівненської обласної організації „Всеукраїнської екологічної ліги”. Є радником мера м. Рівне з екологічних питань, автор понад 300 наукових праць, в тому числі 6 монографій та 10 навчальних посібників (з грифом МОН України), під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій з біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальностями "Екологія", "Ботаніка".

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Ірина Борисівна ГрюкГрюк
кандидат хімічних наук, доцент, докторант

 

Тема дисертації: „Молекулярные формы неорганической пирофосфатазы” (1987).
Докторант Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.


Сфера наукових інтересів: вплив забруднення водних об’єктів на стан здоров’я людини.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологічна хімія
 • Екологічна біохімія
 • Хімія з основами біогеохімії

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Роман Іванович СавчукСавчук
кандидат сільськогосподарських наук, професор

 

Тема дисертації: "Стимулювання сосни звичайної на постійних лісових ділянках і кленових насіневих плантаціях Західного Полісся УРСР" (1982)


Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ґрунтознавство, радіоекологія, краєзнавство, вивчення екологічного стану ґрунтового покриву та лісових екосистем на забруднених територіях Рівненської області, дослідження стану фітоценозів Волинської височини.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Землезнавство
 • Радіоекологія

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Оксана Петрівна ВойтовичВойтович
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема дисертації: “Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи” (2010).


Сфера наукових інтересів: методика викладання хімії у ВНЗ, екологічна освіта.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Хімія з основами біогеохімії

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Сергій Михайлович ЛикоЛико С М
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Тема дисертації: “Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушених грунтах” (2009).


Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Охорона і раціональне використання природних ресурсів
 • Антропогенний вплив на водні екосистеми
 • Екологія

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Марія Ігорівна КостоловичКостолович
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема дисертації: „Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи” (2010).


Сфера наукових інтересів: модернізації екологічної освіти для гармонійного розвитку суспільства, екологічне краєзнавство.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Радіобіологія
 • Техноекологія, методологія та організація наукових досліджень в екології
 • Методика викладання в вищій школі

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Віталій Олексійович МартинюкМартинюк
кандидат географічних наук, доцент

 

Тема дисертації: “Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області” (2010).


Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ландшафтна екологія, лімнологія, конструктивна географія басейнових систем, рекреаційна географія, туризмознавство, географічне країнознавство та краєзнавство, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Землезнавство
 • Гідрологія
 • Ландшафтна екології
 • Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Лариса Віталіївна Ойцюсь, Ойцюсь
кандидат біологічних наук, доцент


Тема дисертації: «Адвентивна фракція флори Волинського Полісся» (2011).


Сфера наукових інтересів: екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Біологія
 • Зональне біорізноманіття
 • Радіобіологічний моніторинг
 • Екологічний контроль в карантинній службі

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Сергій Володимирович Гуцман, Гуцман
кандидат біологічних наук, ст.викладач

 

 

Тема дисертації: «Флора міст східної частини Волинського Полісся» (2013).


Сфера наукових інтересів: вивчення адвентивної флори Західного Полісся, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія рослин
 • Охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу
 • Екологія фітоценозів
 • Дендрологія з основами геоботаніки

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Світлана Олегівна ГлінськаГлінська
кандидат біологічних наук, ст.викладач

 

Тема дисертації: "Рідкісні та зникаючі види флори Кремецьких гір" (2012).


Сфера наукових інтересів: рідкісні та зникаючі види Кременецьких гір, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Інтродукція та акліматизація
 • Екологічний контроль у садово-парковому господарстві
 • Озеленення і ландшафтна архітектура
 • Екологія

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Грицик Олександр БорисовичГрицик
кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент

 

Тема дисертації: «Асоційований перебіг анаплазмозу та лейкозу великої рогатої худоби в Західному Поліссі України» (1994).


Сфера наукових інтересів: еколого-епізоотологічні особливості фасціольозу великої рогатої худоби в зоні Західного Полісся та розробка методів і засобів боротьби, дослідження санітарно-епідеміологічного стану території Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи екологічної токсикології
 • Ендоекологія
 • Санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля
 • Екологічний контроль у митній справі

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Іван Петрович Зиль, Зиль
старший викладач

 

Сфера наукових інтересів: ботанічне ресурсознавство, екологічна освіта та виховання.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Ботаніка
 • Екологія

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Ольга Олексіївна Якута,Якута
викладач

 

Сфера наукових інтересів: вивчення соціо-економіко-екологічного стану Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Екологічне інспектування та інформаційні технології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Тетяна Святославівна Гладун,Гладун
викладач

 

Сфера наукових інтересів: екологічна освіта, дослідження розвитку продуктивного мислення студентів екологів .


Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологічна біохімія
 • Хімія аналітична
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Теорія і практика екологічної освіти

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Гуцман Марія Василівна, Гуцман
аспірант

 

Сфера наукових інтересів: вивчення біохімічних механізмів впливу адвентивних видів рослин на природну флору (на прикладі Волинської височини).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Портухай Оксана Іванівна, Портухай
Старший викладач

 

 

Сфера наукових інтересів: дослідження екологічного стану ґрунтів, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.


Викладає навчальні дисципліни:

 • Стратегія сталого розвитку
 • Заповідна справа
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Ігор Михайлович Лико, Лико
завідувач лабораторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Оксана Анатоліївна Деркач, Деркач
старший лаборант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

Оксана Касянівна Пилипчук, Пилипчук
лаборант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

 

Суходольська Ірина Леонідівна, Суходольська

народилася 28 грудня 1984 р. у с. Заозір’я Зарічненського р-ну Рівненської обл. 2007 р. закінчила РДГУ (біолог-радіобіолог, викладач), 2014 р. – аспірантуру ТНПУ ім. В. Гнатюка. З 2014 р. – викладач кафедри екології та збалансованого природокористування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋

 

 

 

Ласкаво просимо ;)
 • бесплатная dle 10.3
 • Авторизація