Вступники подають:

Заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям та форму навчання. Заяву можна подати в електронній та паперовій формі.

До заяви у паперовій формі вступники додають: документ про освіту, додаток до нього (оригінали або копії);
6 кольорових фотокарток розміром 3х4; сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або копії); паспорт, військовий квиток та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначенні для подання документів.

Копії документів завіряються у приймальній комісії за умови наявності оригіналу.

Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну довідку в оригіналі, паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство, пред’являється особисто.

 

 

Прийом заяв та документів

ОКР «Бакалавр

©    Денна форма навчання

Прийом документів – з 10 липня по 1 серпня 2015р.                            

©    Заочна форма навчання

Прийом документів  з 10 липня  по 3 серпня 2015р.;

ОКР «Бакалавр» (2.р.н.)

©     Денна форма навчання

Прийом документів  з 10 липня по 24 липня 2015р.;

вступні випробування – з 25 липня по 1серпня 2015р.

©    Заочна форма навчання

Прийом документів  з 10 липня по 29 липня 2015р.;

вступні випробування – з 30 липня по 3 серпня 2015р.

ОКР  «Спеціаліст»

©     Денна форма навчання

Прийом документів  з 10 липня по 20 липня 2015р.;

вступні випробування – з 21 липня по 26 липня 2015р.

©    Заочна форма навчання

Прийом документів  з 10 липня по 26 липня 2015р.;

вступні випробування – з 27 липня по 3 серпня 2015р.

ОКР  «Магістр»

©     Денна форма навчання

Прийом документів – з 10 липня по 16 липня 2015р.;

вступні випробування – з 17 липня по 26 липня 2015р.

©    Заочна форма навчання

Прийом документів – з 10 липня по 26 липня 2015р.;

вступні випробування – з 27 липня по 3 серпня 2015р.

 

 

Вимоги до рівня освіти вступників

ОКР «Бакалавр»

(на основі повної загальної середньої освіти)

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти

Напрями: Психологія, Практична психологія, Біологія, Біологія*, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

1.Українська мова та література (базовий рівень)

2. Історія України

3. Біологія

Напрями: Соціальна педагогіка, Професійна освіта (туристичне обслуговування)

1.Українська мова та література (базовий рівень)

2. Іноземна мова (англ., фран., нім., іспан.)

3. Історія України

Вступні випробування

ОКР «Бакалавр»

(на основі ОКР «молодший спеціаліст» медичних спеціальностей: лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна діагностика, акушерська справа)

Напрями: Біологія, Психологія

1. Фаховий іспит з біології.

 

ОКР «Спеціаліст

1. Фаховий іспит у межах освітньо-професійної програми відповідного напряму підготовки за ОКР «бакалавр».

 

ОКР «Магістр»

1.Фаховий іспит у межах освітньо-професійної програми відповідного напряму підготовки за ОКР «бакалавр»

2. Іспит з іноземної мови.