Підготовка фахівців здійснюється за трьома ОКР: бакалавра, спеціаліста та магістра, що дозволяє випускникам обіймати наступні посади:

І. «Психологія»

Бакалавр: кваліфікація – лаборант наукового підрозділу у сфері психології. Випускники можуть працювати помічниками фахівців з найму робочої сили, інспекторами з соціальної допомоги, фахівцями з вирішення конфліктів, лаборантами.

Спеціаліст: кваліфікація – психолог.

 

Соціальний психолог. Може працювати на відповідних посадах у науковій та освітянській сферах, у системах МНС та МВС України; може обіймати посади психолога, методиста чи директора навчально-методичних кабінетів психологічної служби тощо.

Клінічний психологМоже працювати на відповідних посадах у науковій сфері, закладах охорони здоров’я, реабілітаційних центрах, консультаційних центрах для населення, спецшколах-інтернатах, спеціалізованих дитячих закладах та ін.

Педагогічний психолог. Випускник підготовлений до роботи у різних закладах освіти, школах, інтернатах, соціальних закладах, дитячих кімнатах міліції.

Магістр: кваліфікації – магістр психології, викладач психології. Випускник може обіймати посади молодшого наукового співробітника, викладача психології та психолога.

 

ІІ. «Практична психологія»

Бакалавр: кваліфікація – практичний психолог. Випускники можуть працювати практичними психологами, вихователями у спеціалізованих закладах та школах, психологами-консультантами, помічниками фахівців з найму робочої сили, інспекторами з соціальної допомоги, фахівцями з вирішення конфліктів,

 

ІІІ. «Соціальна педагогіка»

Бакалавр: кваліфікація – соціальний педагог. Випускники можуть обіймати посади соціального педагога, вихователя, помічника вихователя у спеціалізованих закладах та школах, фахівцями по роботі з персоналом, інспекторами з соціальної допомоги.

 

ІV. «Біологія», «Біологія*»

Бакалавр: кваліфікація – лаборант в галузі біологічних досліджень. Бакалавр біології підготовлений до роботи в галузях біологічної науки, науково-дослідних лабораторіях, закладах освіти.

Спеціаліст: кваліфікація – біолог, вчитель біології.

Ентомолог. Випускник підготовлений до роботи вчителем біології, інженером-біологом; науковим співробітником на станціях захисту рослин, санітарно-епідеміологічних станціях.

Радіобіолог. Здійснює професійну діяльність у науково-дослідних установах та лабораторіях радіологічного спрямування різних галузей промисловості (харчова, лісова) та сільського господарства.

 

V. «Екологія»

Бакалавр: кваліфікація – організатор природокористування. Випусник може обіймати посади інспектора з охорони природи, техніка-лаборанта, лаборанта наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Спеціаліст: кваліфікація – спеціаліст-еколог. Спеціалізації – екологія садово-паркового господарства та прикордонний екологічний контроль.

Магістр: кваліфікація – експерт з екології, викладач екології. Еколог, викладач ВНЗ, науковий співробітник в галузі знань, інженер-радіолог.