Завідувач кафедриДарія Василівна Лико 
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Лауреат премії: ім. В.І. Вернадського (1995 р.), Заслужений працівник народної освіти України, нагороджена медаллю М.В. Ломоносова (2010р.), експерт ДАК України, член навчально-методичної ради МОН України з екології.

Очолює регіональне відділення Української екологічної академії наук „Волинь-екологія” та наукову раду Рівненської обласної організації „Всеукраїнської екологічної ліги”. Є радником мера м. Рівне з екологічних питань, автор понад 300 наукових праць, в тому числі 6 монографій та 10 навчальних посібників (з грифом МОН України), під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій з біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальностями “Екологія”, “Ботаніка”.


 

Ірина Борисівна Грюк,
кандидат хімічних наук, доцент, докторант

 

Тема дисертації: „Молекулярные формы неорганической пирофосфатазы” (1987).
Докторант Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.

Сфера наукових інтересів: вплив забруднення водних об’єктів на стан здоров’я людини.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологічна хімія
 • Екологічна біохімія
 • Хімія з основами біогеохімі

 

Роман Іванович Савчук,
кандидат сільськогосподарських наук, професор

 

Тема дисертації: “Стимулювання сосни звичайної на постійних лісових ділянках і кленових насіневих плантаціях Західного Полісся УРСР” (1982)

Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ґрунтознавство, радіоекологія, краєзнавство, вивчення екологічного стану ґрунтового покриву та лісових екосистем на забруднених територіях Рівненської області, дослідження стану фітоценозів Волинської височини.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землезнавство
 • Радіоекологія

 

Оксана Петрівна Войтович,
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема дисертації: “Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи” (2010).

Сфера наукових інтересів: методика викладання хімії у ВНЗ, екологічна освіта.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Хімія з основами біогеохімії

 

Сергій Михайлович Лико,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Тема дисертації: “Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушених грунтах” (2009).

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Охорона і раціональне використання природних ресурсів
 • Антропогенний вплив на водні екосистеми
 • Екологія

 

Марія Ігорівна Костолович,
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема дисертації: „Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи” (2010).

Сфера наукових інтересів: модернізації екологічної освіти для гармонійного розвитку суспільства, екологічне краєзнавство.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Радіобіологія
 • Техноекологія, методологія та організація наукових досліджень в екології
 • Методика викладання в вищій школі

 

Віталій Олексійович Мартинюк,
кандидат географічних наук, доцент

 

Тема дисертації: “Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області” (2010).

Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ландшафтна екологія, лімнологія, конструктивна географія басейнових систем, рекреаційна географія, туризмознавство, географічне країнознавство та краєзнавство, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землезнавство
 • Гідрологія
 • Ландшафтна екології
 • Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф

 

Лариса Віталіївна Ойцюсь, Ойцюсь
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Адвентивна фракція флори Волинського Полісся» (2011).

Сфера наукових інтересів: екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Біологія
 • Зональне біорізноманіття
 • Радіобіологічний моніторинг
 • Екологічний контроль в карантинній службі

 

Сергій Володимирович Гуцман, 
кандидат біологічних наук, ст.викладач

 

 

Тема дисертації: «Флора міст східної частини Волинського Полісся» (2013).

Сфера наукових інтересів: вивчення адвентивної флори Західного Полісся, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія рослин
 • Охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу
 • Екологія фітоценозів
 • Дендрологія з основами геоботаніки

 

Світлана Олегівна Глінська,
кандидат біологічних наук, ст.викладач

 

Тема дисертації: “Рідкісні та зникаючі види флори Кремецьких гір” (2012).

Сфера наукових інтересів: рідкісні та зникаючі види Кременецьких гір, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інтродукція та акліматизація
 • Екологічний контроль у садово-парковому господарстві
 • Озеленення і ландшафтна архітектура
 • Екологія

 

Грицик Олександр Борисович,
кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент

 

Тема дисертації: «Асоційований перебіг анаплазмозу та лейкозу великої рогатої худоби в Західному Поліссі України» (1994).

Сфера наукових інтересів: еколого-епізоотологічні особливості фасціольозу великої рогатої худоби в зоні Західного Полісся та розробка методів і засобів боротьби, дослідження санітарно-епідеміологічного стану території Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи екологічної токсикології
 • Ендоекологія
 • Санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля
 • Екологічний контроль у митній справі

 

Іван Петрович Зиль, 
старший викладач

 

Сфера наукових інтересів: ботанічне ресурсознавство, екологічна освіта та виховання.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ботаніка
 • Екологія

 

Ольга Олексіївна Якута,
викладач

 

Сфера наукових інтересів: вивчення соціо-економіко-екологічного стану Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Екологічне інспектування та інформаційні технології

 

Тетяна Святославівна Гладун,
викладач

 

Сфера наукових інтересів: екологічна освіта, дослідження розвитку продуктивного мислення студентів екологів .

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологічна біохімія
 • Хімія аналітична
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Теорія і практика екологічної освіт

 

Гуцман Марія Василівна, 
аспірант

 

Сфера наукових інтересів: вивчення біохімічних механізмів впливу адвентивних видів рослин на природну флору (на прикладі Волинської височини).