Ямницький Вадим Маркович
Професор кафедри практичної психології та психотерапії, доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут 1983-1990 р.р. (Рівненський державний гуманітарний університет), захист кандидатської дисертації, м. Одеса: 1993 р., захист докторської дисертації: 2006 р. за спеціальністю: 19.00.07, присвоєння вченого звання професора: 2007 р.


 

Литвиненко Світлана Анатоліївна
Професор кафедри практичної психології та психотерапії, доктор педагогічних наук.

Освіта: педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту (1989) (Рівненський державний гуманітарний університет). Доктор педагогічних наук (2005), професор (2007).


 

Рудь Галина Володимирівна
Доцент кафедри практичної психології та психотерапії, кандидат психологічних наук.

Освіта: Київський національний університеті ім. Т.Г. Шевченка (філософський факультет, відділення психології, 1983 р.). Тема дисертації: «Формування життєвих перспектив у ранній юності» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія), захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (2006 р.).


 

Джеджера Клавдія Віталіівна 
Доцент кафедри практичної психології та психотерапії, кандидат педагогічних наук, заступник директора центру моніторингу якості освіти.

Освіта: Український інститут водного господарства (1972 р.), Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського (1991 р.), захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2007 р.) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Формування культури спілкування майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах», присвоєння вченого звання доцента кафедри практичної психології (2011 р.)


 

Сторож Олена Василівна
Доцент кафедри практичної психології та психотерапії, кандидат психологічних наук.

Освіта: Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», факультет психології та мистецтвознавства, спеціальність «Психологія» (2001 р.), Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, аспірантура (2005 р.), тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (2011 р.).


 

Бабак Костянтин Валерійович 
Доцент кафедри практичної психології та психотерапії, кандидат психологічних наук.

Освіта: Дубенський педагогічний коледж (1999 р.); Рівненський державний гуманітарний університет (2004 р.); аспірантура РДГУ (2009), тема дисертаційного дослідження «Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).


 

Демянюк Олена Богданівна
Старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (філологічний факультет, спеціальність «Російська мова та література» (1992 р.), Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез», спеціальність «практична психологія» (Київ, 1995 р.), аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету, тема дисертаційного дослідження «Образ світу як чинник саморозвитку особистості» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).


 

Воронцова Наталія Володимирівна
Старший лаборант кафедри практичної психології та психотерапії.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет (2008 р.).