Пізнай себе – відкрийся світу!


Кафедра практичної психології та психотерапії створена у вересні 2010 року (н. № 150 осн/д від 13.09.10). Завідувач кафедри – Вадим Маркович Ямницький, доктор психологічних наук, професор. У складі кафедри 6 науково-педагогічних працівників, а саме:

 1. В.М. Ямницький, доктор психологічних наук, професор;
 2. С.А. Литвиненко, доктор педагогічних наук, професор;
 3. Г.В. Рудь, кандидат психологічних на­ук, доцент;
 4. К.В. Бабак, кандидат психологічних наук, доцент;
 5. О.В. Сторож, кандидат психологічних наук, доцент;
 6. О.Б. Демянюк, старший викладач;
 7. Ст. лаборант Воронцова Н.В..

Удосконаленню якості організації навчального процесу та його результативності сприяє постійна робота професорсько-викладацького складу кафедри щодо освоєння сучасних ефективних методів надання психологічної допомоги, а саме:

 • Ямницький В.М. – доцент Міжнародного товариства Сприяння розвитку символдрами, психотерапевт, член Української спілки психотерапевтів, голова Рівненського обласного товариства символдрами; член правління Української Асоціації символдрами; автор статей з психотерапії;
 • Литвиненко С.А. – навчальний терапевт Міжнародного товариства Сприяння розвитку символдрами, психотерапевт, член Української спілки психотерапевтів, замісник голови Рівненського обласного товариства символдрами; психотерапевт за методом Сімейної системної терапії (Б.Хеллінгера); ігротерапевт; автор статей та підручників з психотерапії;
 • Рудь Г.В. – учасник навчального проекту з символдрами, практикуючий консультант та психотерапевт з піскової психотерапії; член Української спілки психотерапевтів, член ради РОПТу Української спілки психотерапевтів, розробник тренінгів міжособистісної взаємодії;
 • Демянюк О.Б. – закінчила навчальний проект за програмою «Системно-феноменологічна психотерапія та консультування».
 • Сторож О. В. – член Української Асоціації Організаційних Психологів та Психологів Праці (УАОППП). Практикуючий психолог за методом Символдрами, напрямок дитяча і юнацька психотерапія та транзакційний аналіз. Член Арт-терапевтичного осередку, член УСП та РОПТу.

Кафедра практичної психології та психотерапії співпрацює з вітчизняними науковими колами:

 • Інститутом психології імені Г. C. Костюка НАПН України;
 • з лабораторіями: психології творчості, соціальної психології, організаційної психології, методології і теорії психології;
 • Національним педагогічниим університетом ім. М.П. Драгоманова;
 • Державним закладом «Південноукраїнський національний педуніверситет ім. К.Д. Ушинського»;
 • Рівненським обласним психотерапевтичним товариством (РОПТ), Українською спілкою психотерапевтів (УСП);
 • Українською асоціацією системних розстановок;
 • Українською Асоціацією ор­га­нізаційних психологів та психологів праці (УАОППП);
 • Західноукраїнською асоціацією арт-психологів та арт-терапевтів;
 • кафедрою корекційної освіти Рів­нен­ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (РОІППО);
 • Кабінет-центром практичної психології і соціальної роботи при РОІППО;
 • Малою академією наук тощо.

ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Професор, завідувач кафедри – Ямницький Вадим Маркович
 • Професор – Литвиненко Світлана Анатоліївна
 • Доцент – Рудь Галина Володимирівна
 • Доцент – Сторож Олена Василівна
 • Доцент – Бабак Костянтин Валерійович 
 • Старший викладач – Демянюк Олена Богданівна
 • Старший лаборант – Воронцова Наталія Володимирівна

Ямницький Вадим Маркович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор.
Посада: завідувач кафедри практичної психології та психотерапії.
Контактний телефон: +38(036)26-33-609.
E-mail: kafedrapt.rdgu@ukr.net
Соц. мережі:

Освіта:

 • З 1983 по 1990 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет, спеціальність «Вчитель математики та фізики».
 • 1990-1993 – аспірантура, психологія, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д. Ушинського, м.Одеса.
 • 1993 рік – захист кандидатської дисертації «Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ПДПУ ім.. К.Д. Ушинського, м.Одеса).
 • 1999-2002 – докторантура, Рівненський державний гуманітарний університет.
 • 2001 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри психології (Рівненський державний гуманітарний університет).
 • 2005 рік – захист докторської дисертації «Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності в дорослому віці», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (НПУ ім..М.П. Драгоманова, м. Київ).
 • 2007 – присвоєно вчене звання професора кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • життетворчість;
 • практична психологія, консультування;
 • психотерапія.

Забезпечення дисциплін:

 • активні методи у психологічній практиці;
 • концепція аналітичного дослідження;
 • методика констатувального експерименту;
 • методологія і методи у наукових досліджень у психології;
 • сучасні концепції глибинної психотерапії.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (н.№ 2311-з від 19.08.2016р.);
 • подяка Рівненського державного гуманітарного університету за підготовку наукових кадрів (2016р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: «Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності в дорослому віці».


Литвиненко Світлана Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент.
Посада: професор кафедри практичної психології та психотерапії.
Контактний телефон: 63-36-09.
E-mail: kafedrapt.rdgu@ukr.net
Соц. мережі:

Освіта:

 • З 1984 по 1989 рр. – Рівненський державний педагогічний інситут, педагогічний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання».
 • 1994 рік – захист кандидатської дисертації за спеціальністю – 13.00.01 – теорія та історія педагогки;
 • 2005 рік – захист докторської дисертації за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ); 2007 присвоєне звання професора кафедри вікової і педагогічної психології.

Наукові інтереси:

 • теорія і методика професійної освіти;
 • психологічне консультування та психотерапія.

Забезпечення дисциплін:

 • кризова психологія;
 • ігротерапія;
 • основи символдрами.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2017 р.);
 • медаль К.Д. Ушинського АПН України (2016 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Українська народна казка як засіб гуманістичного виховання молодших школярів».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності».


Рудь Галина Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри практичної психології та психотерапії.
Контактний телефон: 0677424338.
E-mail: galinarut@yahoo.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • Київський національний університеті ім. Т.Г. Шевченка (філософський факультет, відділення психології, 1983 р.
 • 2006 рік – захист кандидатської дисертації «Формування життєвих перспектив у ранній юності», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
 • 2009 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • особистість та її життєвий шлях;
 • аналітична психологія;
 • психотерапія,
 • психосоматика;
 • формування життєтворчості особистості;
 • психодинамічна діагностика.

Забезпечення дисциплін:

 • основи психотерапії;
 • психологія життєтворчості;
 • теорія і практика психологічної допомоги.
 • сучасний психоаналіз.

Нагороди:

 • грамота Рівненського обласного управління освіти (2017р.);
 • диплом федерації професійних спілок Рівненської області Спілка жінок Рівненщини за перемогу у номінації «Глибоке розуміння справи» (2016р.);
 • лист подяки від Першого Українського видавництва тестів ОС України (Киів, 2016р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Формування життєвих перспектив у ранній юності».


Сторож Олена Василівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри практичної психології та психотерапії РДГУ.
Контактний телефон: 0976457553; 0503785677.
E-mail: O_V@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1996 по 2001 рр. – Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», спеціальність «Психологія», кваліфікація психолога, викладача психології.
 • 2011 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників», спеціальність – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • 2013 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології та психотерапії (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • психологія творчості; Соціальна психологія;
 • психологія особистості; Вікова психологія;
 • психотерапія; психокорекція, СПТ.

Забезпечення дисциплін:

 •  активне соціально-психологічне навчання;
 •  теорія та методика організації психотренінгу.

Нагороди:

 • подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді (2014р.);
 • грамота Державного закладу Південний український національний університет імені К.Д. Ушинського за якісне керівництво студентською науковою роботою (2015р.);
 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (н.№ 117-з від 28.04.2014р.);
 • лист подяки від Першого Українського видавництва тестів ОС України (Киів, 2016р. 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників».


Бабак Костянтин Валерійович 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри практичної психології та психотерапії.
Контактний телефон: 0953429540.
E-mail: babakkv@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1999 по 2004 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Психологія. Історія».
 • 2011 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).
 • 2015 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології та психотерапї (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • педагогічна психологія;
 • теорія і практика психологічного тренінгу;
 • розвиток особистості.

Забезпечення дисциплін:

 • практикум з групової психокорекції
 • психологія здоров´я;
 • основи психокорекції.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу».


Демянюк Олена Богданівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії.
Контактний телефон: 0962375235.
E-mail: Melis2012@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • РДПІ, 1992, Російська мова та література; кваліфікація: вчитель російської мови та літератури;
 • Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез», 1995, Практична психологія; практичний психолог в системі освіти.

Наукові інтереси:

 • психокорекція;
 • психотерапія;
 • психологічне консультування;
 • системно-феноменологічна психотерапія та консультування;
 • психологічний портрет особистості на основі архетипів;
 • трансформаційні психологічні ігри.

Забезпечення дисциплін:

 • психокорекція;
 • основи психокорекції та психотерапії;
 • методи психокорекції та психотерапії.

Нагороди:

 • лист подяки від Першого Українського видавництва тестів ОС України (Киів, 2016р.)

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Образ світу як чинник саморозвитку особистості».


Воронцова Наталія Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: cтарший лаборант кафедри практичної психології та психотерапії.
Контактний телефон: +38(036)26-33-609.
E-mail: kafedrapt.rdgu@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, напрям підготовки «Психологія», спеціальність практичний психолог у закладах освіти, вчитель правознавства. (2008 р.).