Професія психолога – робота з душею і для душі!


Завідувач кафедри загальної психології та психодіагностики – Анатолій Миколайович Воробйов, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти та науки України, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», орденом «Знак пошани».
На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників:

 • доктори психологічних наук, професори: Е.З. Івашкевич, О.В. Камінська, В.Р. Павелків, канд.психол.наук, професор Г.І. Ніколайчук;
 • кандидати психологічних наук, доценти: І.О. Борейчук, В.Б. Бучко, О.Д. Главінська, О.О. Демчук, І.А. Дружиніна, І.О. Ногачевська, О.В. Рудюк, О.Г. Ставицька, Н.О. Хупавцева, кандидат пед. наук, доцент О.І. Артемова;
 • канд.біол.наук, доцент В.Л. Романюк;
 • старші викладачі: Н.А. Кириченко, Л.О. Новік, В.О. Савуляк, канд.психол.наук, ст.в. В.М. Мазяр;
 • ст. лаборант: О.П. Галабурда.

Кафедра загальної психології забезпечує викладання основних та вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки:

 • за освітнім рівнем «бакалавр»: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Практикум із загальної психології», «Психофізіологія», «Математичні методи у психології», «Експериментальна психологія», «Клінічна психологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика», «Історія психології», «Психологічне консультування», «Психолого-педагогічна експертиза», «Основи дефектології»;
 • за освітнім рівнем «магістр»: «Теоретико-методологічні проблеми психології», «Організаційна психологія», «Сімейне консультування», «Арт-терапія», «Психологія Інтернет-залежності», «Основи психосоматики».

Науково-педагогічні працівники кафедри загальної психології та психодіагностики працюють над науковою темою: «Психологічні особливості становлення майбутнього фахівця у сучасній вищій школі» (державний реєстраційний номер 0116U006145).

За ініціативи кафедри, починаючи з 2013 року, на базі психолого-природничого факультету щорічно проводяться науково-практичні семінари для практичних психологів закладів освіти та практикуючих психологів «Актуальні питання розвитку практичної психології Рівненщини», які сприяють встановленню тісних зв’язків між теоретичними та практичними напрямками сучасної психологічної науки.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює рівень професійної компетентності шляхом поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності.
Доценти Ставицька О.Г., Главінська О.Д., Дружиніна І.А., Борейчук І.О. – члени Рівненського обласного психотерапевтичного товариства Української спілки психотерапевтів.
Доцент Ставицька О.Г. – сертифікований фахівець з казкотерапії, голова Західноукраїнської Асоціації арт-терапевтів.
Доцент Борейчук І.О. – сертифікований фахівець з фототерапії.
Доценти Главінська О.Д., Дружиніна І.А. – сертифіковані тренери навчальних, освітніх та бізнес-тренінгів, оргконсультанти.
Формуванню професійної компетентності, поглибленню практичних навичок майбутніх психологів сприяє проведення щорічного Тижня психології.


ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Професор, завідувач кафедри – Воробйов Анатолій Миколайович 
 • Професор – Павелків Віталій Романович
 • Професор – Івашкевич Едуард Зенонович 
 • Професор – Камінська Ольга Володимирівна
 • Професор – Ніколайчук Галина Іванівна  
 • Доцент – Артемова Ольга Іванівна 
 • Доцент – Главінська Олена Дмитрівна 
 • Доцент – Дружиніна Інна Анатоліївна 
 • Доцент – Бучко Василь Богданович 
 • Доцент – Демчук Олена Олександрівна
 • Доцент – Ногачевська Інна Олександрівна 
 • Доцент – Романюк Володимир Леонтійович 
 • Доцент – Рудюк Олег Володимирович 
 • Доцент –  Хупавцева Наталія Олександрівна 
 • Доцент –  Ставицька Олена Григорівна
 • Доцент – Борейчук Ірина Олегівна
 • Старший викладач – Савуляк Вікторія Орестівна 
 • Старший викладач – Кириченко Наталія Анатоліївна
 • Старший викладач – Мазяр Валерій Михайлович
 • Старший викладач – Новік Лідія Олександрівна
 • Старший лаборант – Галабурда Оксана Петрівна 

Воробйов Анатолій Миколайович 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних  наук, доцент.
Посада: професор, завідувач кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: psuhologia@gmail.com

Освіта: 

 • З 1965 по 1969 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут, філологічний факультет, спеціальність «Російська мова та література».
 • 1970 р. ― Інститут підвищення  кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів та педвузів Академії пед.наук СРСР, спеціальність «Психологія».
 • 1975 рік – захист кандидатської дисертації ««Науково-педагогічні основи системи підготовки майбутніх вчителів до інтернаціонального виховання учнів загальноосвітньої школи»», спеціальність – 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • 1979 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик початкового навчання (Рівненський державний педагогічний інститут).

Наукові інтереси: 

 • етнопсихологія характеру;
 • психологія влади.

Забезпечення дисциплін: 

 • політична психологія.

Нагороди:

 • орден «Знак пошани» (орден № 1430958, 1981);
 • відмінник народної освіти УРСР (посвідчення № 19070, 1990);
 • медаль «Ветеран праці» (1970 рік);
 • почесна звання «Заслужений працівник освіти України» (№1373, 2001 рік);
 • почесна грамота Верховної Ради ( № 96, 2011 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Науково-педагогічні основи системи підготовки майбутніх вчителів до інтернаціонального виховання учнів загальноосвітньої школи».


Павелків Віталій Романович 

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор психологічних наук, доцент.
Посада: Декан психолого-природничого факультету, професор кафедри загальної психології та психодіагностики, голова Вченої ради психолого-природничого факультету.
Контактний телефон: +38(097)-60-53-600
E-mail: pavelkiv.v@gmail.com
Соц. мережі: Facebook Instagram

Освіта:

 • З 1998 по 2003 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, історико-соціологічний факультет, спеціальність «Всесвітня історія, практична психологія».
 • 2006 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні чинники агресивної поведінки підлітків та шляхи її корекції», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • 2009 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).
 • 2019 рік – захист докторської дисертації «Психогенеза агресивної та деструктивної поведінки в підліткових субкультурах», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).

Наукові інтереси:

 • девіантологія;
 • психологія агресивної поведінки;
 • психологічна корекція деструктивної поведінки;
 • молодіжні субкультури.

Забезпечення дисциплін:

 • психологія;
 • загальна психологія;
 • теоретико-методологічні проблеми психології.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (№ 450, 2015 рік);
 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№124-в, 2015 рік);
 • почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2016 рік);
 • медаль «За жертовність і любов до України» (2016 рік);
 • орден Святого Юрія Переможця (2018 рік);
 • благословенна грамота (2020 рік, Митрополит Києвський і всієї України Епіфаній).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою»;

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: “Психогенеза агресивної та деструктивної поведінки в підліткових субкультурах.”


Івашкевич Едуард Зенонович 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор.
Посада: професор кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: +38 (098)-360-69-18
E-mail: natasha1273@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • 1996 р. – Рівненський державний педагогічний інститут, кваліфікація: «учитель російської мови і літератури, практичний психолог в закладах народної освіти»
 • 2003 р. – захист кандидатської дисертації «Розвиток у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу “Світова література”)» – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • 2005 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри вікової та педагогічної психології (Рівненський державний гуманітарний університет).
 • 2018 рік – захист докторської дисертації «Психологія соціального інтелекту педагога», спеціальність – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання професора кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • проблеми когнітивної психології;
 • інтелект людини;
 • соціальне середовище.

Забезпечення дисциплін:

 • історія психології;
 • загальна психологія;
 • психологія інтелекту;
 • психологія спорту та здорового способу життя.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (№ 2471, 23.04.2018 р.);
 • диплом лауреата І премії конкурсу «Краще видання року» Академії наук вищої освіти України (22.12.2018 р.) за працю «Соціальний інтелект педагога», у номінації «Монографія».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Розвиток діалогічних аспектів у пізнавальній діяльності (на основі вивчення курсу світової літератури)».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: “Соціальний інтелект педагога”.


Камінська Ольга Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор.
Посада: професор  кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-226-19-66
E-mail: Kaminolga1@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1997 по 2002 рр. – Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, спеціальність «Психологія».
 • З 2002 по 2004 рр. – Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність «Психологія».
 • 2008 р. – захист кандидатської дисертації «Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці», спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (Інститут соціальної та політичної психології АПН України).
 • 2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.
 • 2016 р. – захист докторської дисертації «Психологічні основи інтернет-залежності молоді», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського).
 • 2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри загальної психології та психодіагностики.

Наукові інтереси:

 • гендерна психологія;
 • психологія інтернет-залежності.

Забезпечення дисциплін:

 • загальна психологія;
 • організаційна психологія;
 • психологія інтернет-залежності;
 • психофізіологія.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (№ 95, 2017 рік);
 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№976, 2009 рік);
 • грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№343, 2006 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці.”

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: “Психологічні основи інтернет-залежності молоді.”


Ніколайчук Галина Іванівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук.
Посада:
професор кафедри загальної психології та психодіагностики, декан факультету іноземної філології.
Контактний телефон: +38(067)-49-50-565
E-mail: nikolaychukhalyna@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1975 р. закінчила Бердичівське педагогічне училище за спеціальністю дошкільне виховання та отримала диплом з відзнакою про середню спеціальну освіту, К № 574383.
 • 1980 р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, педагогічний факультет за спеціальністю «Дошкільне виховання» та присвоєно кваліфікацію: Викладач педагогіки та психології. Методист по дошкільному вихованню.
 • 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування способів дієслівного формо- і словотворення у процесі розвитку мови дітей молодшого дошкільного віку»;
 • 1994 р. отримала звання доцента кафедри дошкільної педагогіки Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського;
 • 2012-2015 рр. навчалася на факультеті довузівської підготовки та післядипломної освіти Рівненського державного гуманітарного університету та здобула кваліфікацію Вчитель мови (німецька) та зарубіжної літератури.

Наукові інтереси:

 • когнітивна психологія;
 • вікова та педагогічна психологія;
 • лінгводидактика;
 • переклад та розуміння художніх текстів.

Забезпечення дисциплін:

 • психологія;
 • загальна психологія;
 • психологія спілкування;
 • юридична психологія.

Нагороди:

 • 2001 р. нагороджена нагрудним знаком «Відмінника освіти України» (МОН України), посвідчення №55305;
 • 2007 р. нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;
 • 2015 р. нагороджена нагрудним знаком «Почесна відзнака» (РДГУ), посвідчення №0035;
 • 2018 р. нагороджена медаллю за успіхи у науково-педагогічній діяльності Академії наук вищої освіти України, посвідчення №33;
 • 2019 р. присвоєно звання Кавалера Ордену Академічних пальм за поданням посольства Франції в Україні;
 • 2019 р. нагороджена медаллю ім. Ярослава Мудрого Національної академії наук вищої освіти України, посвідчення №012.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування способів дієслівного формулювання і словотворення в процесі розвитку мовлення молодших дошкільників».


Артемова Ольга Іванівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: Artemova–o112@ukr.net
Соц. мережіFacebook

Освіта:

 • З 1979 по 1983 рр. –Дубнівське педагогічне училище, спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи».
 • З 1983 по 1987 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського, педагогічний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання».
 • 2001 рік – захист кандидатської дисертації «Розвиток креативного мовлення молодших школярів», спеціальність – 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м.Одеса).
 • 2001 рік – кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика навчання української мови».
 • 2011 рік  – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики  Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові інтереси:

 • психологія креативної особистості;
 • розвиток креативного потенціалу особистості;
 • розвиток креативного мовлення студентів.

Забезпечення дисциплін: 

 • загальна психологія;
 • вступ та мова спеціальності;
 • вступ до спеціальності.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (№ 1131, 2013 рік);
 • почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (№ 1290, 2014 рік);
 • почесна грамота Рівненської обласної організації профспілки (жовтень, 2018 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Розвиток креативного мовлення молодших школярів».


Главінська Олена Дмитрівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: elsglav@gmail.com
Соц. мережі: Facebook Instagram

Освіта:

 • З 1990 по 1994 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут, педагогічний факультет, спеціальність «Педагогіка та психологія дошкільна».
 • З 1994 по 1995 рр. – Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез», спеціальність Практична психологія в закладах освіти«
 • 2002 – захист кандидатської дисертації ««Вплив низької успішності на самооцінку молодшого школяра»», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • 2006 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет);
 • З 2009 по 2010 – Київський гештальт-університет; .спеціальність «Підготовка бізнес-тренерів та оргконсультантів»

Наукові інтереси:

 • психологія особистісного розвитку і становлення;
 • психологія особистісної суверенності;
 • соціально-психологічний тренінг.

Забезпечення дисциплін:

 • психологія;
 • загальна психологія;
 • психологічне консультування.

Нагороди:

 • подяка від Управляння державної пенітенціарної служби України в Рівненській області від 31.05.2013;
 • подяка від Перше Українське видавництво тестів ОС Україна 18.05.2016.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Вплив низької успішності на самооцінку молодшого школяра».


Дружиніна Інна Анатоліївна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: +38 (066)-950-47-84
E-mail: Inna_d2007@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1999 по 2004 рр. – Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, факультет психології та мистецтвознавства, спеціальність «Психологія».
 • 2009 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України).
 • 2012 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • психологія професійного та особистісного становлення студентів-психологів;
 • психотерапія за методом символдрами;
 • соціально-психологічний тренінг.

Забезпечення дисциплін:

 • психологія;
 • активне соціально-психологічне навчання.

Нагороди:

 • грамота Рівненського державного гуманітарного університету (№0171 1805.2006);
 • грамота Рівненського державного гуманітарного університету (№0762 06.03.2012).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні чинники становлення професійної ідентичності майбутніх практичних психологів».


Бучко Василь Богданович 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: 
доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: v.buchko@gmail.com
Соц. мережі: Facebook 

Освіта:

 • З 1999 по 2005 рр. – Національний університет «Острозька академія», правничий факультет, спеціальність «Право».
 • З 2006 по 2009 рр. – Національний університет «Острозька академія», економічний факультет, спеціальність «Економіка і підприємництво».
 • 2010 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні чинники розв’язування майнових та немайнових спорів господарськими судами України», спеціальність – 19.00.06 – юридична психологія (Академія управління Міністерства внутрішніх справ України).
 • 2015 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • юридична психологія;
 • політична психологія;
 • альтернативні форми розв’язування конфліктів (медіація та переговори).

Забезпечення дисциплін:

 • політична психологія;
 • загальна психологія;
 • етнопсихологія.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні чинники розв’язування майнових та немайнових спорів господарськими судами України».


Демчук Олена Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: demchuk15@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1996 по 2001 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, історико-соціологічний факультет, спеціальність «Всесвітня історія, практична психологія».
 • 2013 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні чинники життєвої компетентності майбутніх практичних психологів», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).
 • 2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • життєва компетентність;
 • психологія емоційного інтелекту.

Забезпечення дисциплін:

 • психодіагностика;
 • основи психодіагностики.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (№ 1233, 2013 рік);
 • лист подяки Першого Українського видавництва тестів ОС Україна (№ 35648838, 2016 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів».


Ногачевська Інна Олександрівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ.
Контактний телефон: +38(067)-95-44-410
E-mail: innatella@gmail.com
Соц. мережі: Facebook 

Освіта:

 • У 2004 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет з відзнакою та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та мови (англійська) і зарубіжної літератури, практичного психолога в закладах освіти.
 • У 2005 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача мови (англійська) та літератури у вищих навчальних закладах.
 • З 2005 по 2008 рр. навчалась в аспірантурі Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 • 2018 р. захист кандидатської дисертації «Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-філологами сучасного поетичного тексту» за спеціальністю 19.00.07 − педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).

Наукові інтереси:

 • психологія розуміння;
 • когнітивна психологія;
 • герменевтика;
 • бібліопсихологія;
 • бібліотерапія;
 • юридична психологія.

Забезпечення дисциплін:

 • психологія;
 • загальна психологія;
 • активне соціально-психологічне навчання;
 • спецкурс «Психологічні засади розуміння поетичного тексту»;
 • авторський тренінг «Фасилітація розуміння поетичного тексту»;
 • практичний курс «Українська мова для іноземців».

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у становлення та розвиток національної освіти (№ 289, 2019 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями філологами сучасного поетичного тексту».


Романюк Володимир Леонтійович 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: +38 (095)-029-19-24
E-mail: volynnaukarv@ukr.net
Соц. мережі:  
Facebook

Освіта:

 • З 1984 по 1989 рр. – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, спеціальність «Фізіологія»; кваліфікація – біолог, фізіолог людини і тварин; викладач біології та хімії.
 • 2002 рік – захист кандидатської дисертації «Патофізіологічні  та  екологічні  аспекти  уродженого ендемічного  зобу  у  телят  на  Рівненщині» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2006 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • психофізіологія;
 • клінічна психологія;
 • морфо-функціональні аспекти здоров’я людини.

Забезпечення дисциплін:

 • нейрофізіологія;
 • психофізіологія;
 • клінічна психологія.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: “Екологічні та патофізіологічні аспекти уродженого ендемічного зобу у телят на Рівненщині”.


Рудюк Олег Володимирович 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: +38 (097)-921-20-03
E-mail: o.w.rudiuk@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1996 по 2001 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Практична психологія, соціальна педагогіка».
 • 2011 рік – захист кандидатської дисертації «Особистісно-смислові детермінанти переживання безробітними професійних криз», спеціальність – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • 2013 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • психологія кризи зайнятості;
 • психологія безробіття і безробітних;
 • методологічні проблеми сучасної психології;
 • планування та дизайн науково-психологічних досліджень;
 • математико-статистичний аналіз даних емпіричних досліджень.

Забезпечення дисциплін:

 • експериментальна психологія;
 • математичні методи у психології.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Особистісно-смислові детермінанти переживання безробітними професійних криз».


Хупавцева Наталія Олександрівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: darina.galchina2015@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1993 по 1998 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут, педагогічний факультет, спеціальність «початкове навчання,біологія»
 • 2007 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічний потенціал евристичної  бесіди як форми навчальної роботи», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • З 2019-2021рр. – докторант Переяслав Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди.

Наукові інтереси:

 • психологія раціогуманізму;
 • психологія фасилітативної взаємодії;
 • постнекласична психологія;
 • аксіопсихологія.

Забезпечення дисциплін:

 • основи патопсихології;
 • основи дефектології;
 • практикум із загальної психології.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічний потенціал евристичної бесіди як форми навчальної роботи».


Ставицька Олена Григорівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: stavitcka_elena@ukr.net , stavitckaelena@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1986 по 1991 -Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ імені О.Горького, «Російська мова та література», вчитель російської мови та літератури;
 • З 2003 по 2006 Рівненський інститут  «Університет Україна», «Психологія», спеціаліст з психології
 • 2009 рік – захист кандидатської дисертації, «Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя» ,(19.00.07 –педагогічна та вікова психологія);
 • 2013 – присвоєне вчене звання  доцента кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ.

Наукові інтереси:

 • комунікативні технології;
 • арттерапія;
 • аналітична психологія;
 • психологічне консультування;
 • психотерапія.

Забезпечення дисциплін:

 • психолого-педагогічна експертиза;
 • загальна психологія;
 • арттерапія;
 • розвивально-корекційні технології у психологічних дослідженнях.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук: «Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя».


Борейчук Ірина Олегівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук.
Посада: доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: psuhologia@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2002 по 2007 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, педагогічний факультет, спеціальність «Викладач методик початкового навчання, вчитель англійської мови».
 • З 2007 по 2008 рр. – Рівненський інститут університету Україна, соціально-психологічний факультет, спеціальність «Психологія».
 • 2018 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні особливості проявів ксенофобії у студентів», спеціальність – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Наукові інтереси:

 • психологія груп;
 • ксенофобія;
 • толерантність/інтолерантність.

Забезпечення дисциплін:

 • сімейне консультування;
 • МЗКТ;
 • патопсихологія
 • практикум ЗП;
 • клінічна психологія;
 • основи дефектології;
 • спеціальна психологія.

Нагороди:

 • почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 781, 2010 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Соціально-психологічні особливості проявів ксенофобій в студентському середовищі».


Савуляк Вікторія Орестівна 

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: victoriasavuliak@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1981 – 1986 р.р. – Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, факультет психології, спеціальність «психологія».

Наукові інтереси:

 • психологічний супровід здобувачів вищої освіти;
 • християнська психологія і психотерапія.

Забезпечення дисциплін:

 • історія психології;
 • практикум із загальної психології;
 • психологічний спецпрактикум зі спеціалізації.

Нагороди:

 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 734, 2015 рік);

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Професійні особливості соціальної перцепції практичних психологів».


Кириченко Наталія Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-226-19-66
E-mail: kirichenko.natalia1@gmail.com 
Соц. мережі:

Освіта:

 • З 1991 по 1996 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут, педагогічний факультет, спеціальність «Практичний психологія».
 • З 2011 по 2014 рр. – Рівненський держаний гуманітарний університет, аспірантура, спеціальність «Психологія».

Наукові інтереси:

 • психологія цілепокладання;
 • психологія особистісного зростання.

Забезпечення дисциплін: 

 • психологія.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Психологічні особливості цільових орієнтацій у життєвих проектах студентів педагогічних ВНЗ.”


Мазяр Валерій Михайлович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук.
Посада: старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-226-19-66
E-mail: psuhologia@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1981 по 1985 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут, філологічний факультет, спеціальність «Російська мова та література».
 • З 2007 по 2010 рік – Рівненський інститут «Університет Україна», «Психологія», спеціаліст з психології.
 • 2013 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні чинники розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (НУ «Острозька академія»).

Наукові інтереси:

 • психологія навчання;
 • когнітивна психологія.

Забезпечення дисциплін:

 • загальна психологія;
 • практикум із загальної психології.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Психологічні чинники розвитку мислення підлітків у діалоговій взаємодії”.


Новік Лідія Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: lidia.galaburda@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2008 по 2010 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Психологія».
 • З 2012 по 2015 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, аспірантура, спеціальність «Психологія».

Наукові інтереси:

 • психологія особистості;
 • іміджелогія.

Забезпечення дисциплін:

 • практикум із загальної психології.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Психологічні умови формування позитивного іміджу студентів-психологів».


Галабурда Оксана Петрівна 

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
старший лаборант кафедри загальної психології та психодіагностики.
Контактний телефон: (036)-222-16-96
E-mail: psuhologia@gmail.com
Соц. мережі: Facebook 

Освіта:

 • Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського філологічний факультет, вчитель іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури, 1989).