Воробйов Анатолій Миколайович 
кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та психодіагностики, перший проректор, Заслужений працівник освіти України, нагороджений знаком „Відмінник освіти України”, Почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена „Знак пошани”.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського (філологічний факультету, вчитель російської мови та літератури, 1969 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Науково-педагогічні основи системи підготовки майбутніх вчителів до інтернаціонального виховання учнів загальноосвітньої школи».


 

Павелків Віталій Романович 
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики, декан психолого-природничого факультету

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (історико-соціологічний, вчитель історії, психолог, 2003)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою».


 

Ніколайчук Галина Іванівна 
кандидат педагогічних наук, професор кафедри загальної психології та психодіагностики, декан факультету іноземної філології.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського (педагогічний факультет, викладач педагогіки та психології дошкільної, вихователь, 1980 ).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування способів дієслівного формулювання і словотворення в процесі розвитку мовлення молодших дошкільників».


 

Артемова Ольга Іванівна 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики, заступник декана з навчальної роботи факультету іноземної філології.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського (педагогічний факультет, вчитель початкових класів, 1987).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток креативного мовлення молодших школярів».


 

Главінська Олена Дмитрівна 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики, практичний психолог, бізнес-тренер, коуч, оргконсультант, член РОПТ УСП.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського (педагогічний факультет, викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь, 1994);
Інститут практичної психології та соціальної роботи «Психогенеза» (психолог, 1995).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Вплив низької успішності на самооцінку молодшого школяра».


 

Дружиніна Інна Анатоліївна 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики, практичний психолог, тренер навчальних, освітніх та бізнес-тренінгів, коуч, оргконсультант, член РОПТ УСП.

Освіта: Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (психологічний факультет; психолог, викладач психології, 2004).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Психологічні чинники становлення професійної ідентичності майбутніх практичних психологів».


 

Бучко Василь Богданович 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики, завідувач лабораторії онтогенезу інтелекту РДГУ, секретар ради психолого-природничого факультету.

Освіта: Національний університет «Острозька академія» (магістр права, 2005).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Психологічні чинники розв’язування майнових та немайнових спорів господарськими судами України».


 

Демчук Олена Олександрівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (історико-соціологічний факультет, вчитель історії, психолог, 2001).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:«Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів».


 

Івашкевич Едуард Зенонович 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського (філологічний факультет, вчитель іноземної мови, психолог; 1996).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Розвиток діалогічних аспектів у пізнавальній діяльності (на основі вивчення курсу світової літератури)».


 

Ногачевська Інна Олександрівна 
Старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (філологічний факультет, магістр філології, психолог, 2004).

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями філологами сучасного поетичного тексту».


 

Романюк Володимир Леонтійович 
кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики, завідувач лабораторії психофізіології та клінічної психології РДГУ.

Освіта: Київський державний університет, (біолог,фізіолог людини і тварин, викладач біології та хімії, 1989).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук “Екологічні та патофізіологічні аспекти уродженого ендемічного зобу у телят на Рівненщині”.


 

Рудюк Олег Володимирович 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (історико-соціологічний, вчитель історії, психолог, 2001).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Особистісно-смислові детермінанти переживання безробітними професійних криз»


 

Савуляк Вікторія Орестівна 
Старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Московський державний університет імені М.В.Ломоносова (факультет психології, психолог, викладач психології, 1986).

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Професійні особливості соціальної перцепції практичних психологів»


 

Хупавцева Наталія Олександрівна 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського (педагогічний факультет, вчитель початкових класів та біології, 1997).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Психологічний потенціал евристичної бесіди як форми навчальної роботи».


 

Ставицька Олена Григорівна 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ ім. О.М.Горького (філологічний, вчитель російської мови та літератури, 1991), Рівненський інститут «Університету «Україна» (соціально-психологічний, спеціаліст із психології, 2006), тренер освітніх тренінгів, арт-терапевт, фахівець з піскової терапії, керівник Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів, член Асоціації психології та психоаналітиків України.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук: «Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя».


 

Борейчук Ірина Олегівна 
викладач кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (педагогічний, викладач педагогіки та методик початкового навчання у вищих навчальних закладах, вчитель початкових класів, вчитель мови (англійська) в початкових класах, 2007), Рівненський інститут «Університету «Україна» (соціально-психологічний, спеціаліст із психології, 2008), тренер освітніх тренінгів, арт-терапевт, член Асоціації політичних психологів України.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Соціально-психологічні особливості проявів ксенофобій в студентському середовищі».


 

Новік Лідія Олександрівна
Старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики, аспірантка РДГУ, заступник декана психолого-природничого факультету з виховної роботи.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (психолого-природничий; психолог. Викладач психології у ВНЗ).

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Психологічні умови формування позитивного іміджу студентів-психологів».


 

Галабурда Оксана Петрівна 
Старший лаборант кафедри загальної психології та психодіагностики.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського філологічний факультет, вчитель іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури, 1989).