Робота – найкращий спосіб насолоджуватися життям!


Кафедра вікової та педагогічної психології створена 2003 року і є випусковою за напрямом професійної підготовки 053 «Психологія».

Очолює кафедру з дня її створення Роман Володимирович Павелків, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, перший проректор, директор Інституту психології та педагогіки РДГУ. Заслужений працівник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила», Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Орденом «Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого» ІІІ ступеня. Має свою наукову школу (під його керівництвом захищено 18 кандидатських та 2 докторських дисертаційні роботи), продовжує керувати 8 кандидатськими дослідженнями, є науковим консультантом 1 докторської дисертації. Науковий доробок Р.В. Павелківа близько 200 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники з грифом МОН України.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 19 науково-педагогічних працівників:

 • доктори психол.наук, професори: Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова, О.М. Немеш;
 • канд.пед.наук, професор В.І. Безлюдна;
 • канд.психол.наук, доценти: Л.М. Кулакова, Р.С. Кулаков, В.В. Назаревич, Л.М. Назарець, Л.П. Осьмак, О.С. Созонюк, Д.В. Піонтковська, Н.О. Яцюк;
 • ст.викладач Т.П. Березюк;
 • викладачі: О.В. Джеджера, В.Г. Одолінський, А.В.Самолюк, І.С. Хомич, Г.О. Луцик;
 • ст. лаборант О.С. Юрчук.

Вчені звання і ступені мають 67 відсотків викладачів кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання понад 30 навчальних дисциплін психологічного циклу на всіх факультетах університету. Особлива увага викладачів зосереджується на роботі зі студентами, що обрали для себе спеціальність психолога. Науковий потенціал кафедри спрямований на розробку проблем розвитку моральної свідомості та самосвідомості, просоціальний розвиток особистості, корекції девіантної поведінки підлітків, вивчення процесів гендерної соціалізації. Кафедрою виконано дві держбюджетні теми: «Розвиток свідомості та самосвідомості у дитячому віці (моральний аспект)», «Просоціальна стратегія як основа морального становлення особистості». Наразі на кафедрі досліджується тема: «Моральні основи соціалізації особистості», науковий керівник – Р.В.Павелків.

Доктор психологічних наук, професор Р.В. Павелків є членом двох спеціалізованих вчених рад:

 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (із 2004 р.);
 • Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (із 2003 р.).

Професор Р.В. Павелків також входить до складу експертної комісії ДАК із спеціальності «Психологія», є членом низки редакційних колегій фахових Всеукраїнських психолого-педагогічних видань, затверджених ВАК України, головним редактором збірника наукових праць «Психологія: реальність і перспективи», який  виходить двічі на рік та індексується у наукометричній базі даних Index Copernicus, Google Scholar та Національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського. При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. Також працюють наукові студентські гуртки і проблемні групи, функціонує лабораторія «Інтерактивні методи навчання».

Кафедра підтримує тісні звʼязки із зарубіжними партнерами:

 • Даугавпільським університетом (Латвія),
 • Брестським державним університетом ім.О.С.Пушкіна;

центральними науковими установами країни:

 • Науково-дослідним інститутом психології НАПН ім. Г.С. Костюка,
 • Інститутом проблем виховання НАПН України,
 • спорідненими кафедрами вузів Києва, Луцька, Одеси, Миколаєва, Житомира, Ніжина, Мукачева, Івано-Франківська.

Тісні звʼязки підтримуються з Національним університетом «Острозька академія», Міжнародним економіко-гуманітарним університетом ім. С.Я. Демʼянчука, Національним університетом водного господарства та природокористування. Кафедра співпрацює з Рівненським обласним центром практичної психології і соціальної роботи РОІП, управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Рівненською міською соціальною службою молоді, центром профорієнтації обласного центру зайнятості, центром психічного здоров’я населення, поліклінікою ВОЗ УВС України, обласним перинатальним центром м. Рівне.

Науково-педагогічним складом кафедри ініційовано і проведено низку Міжнародних та усеукраїнських науково-практичних конференцій:

 • «Особистість у просторі молодіжної субкультури,
 • «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації молоді»,
 • «Психологічні аспекти вікової ґенези особистості: пошук, інновації, ресурс»,
 • «Розвиток просоціальної стратегії як основи морального становлення особистості»,
 • «Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку»,
 • «Гендерні аспекти розвитку самосвідомості в онтогенезі»,
 • «Формування нової парадигми самосвідомості у психологічній науці».

ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Професор, завідувач кафедри – Павелків Роман Володимирович
 • Професор – Безлюдна Валентина Іванівна
 • Професор – Корчакова Наталія Вікторівна
 • Професор – Немеш Олена Миколаївна
 • Доцент – Назаревич Вікторія В’ячеславівна
 • Доцент – Назарець Людмила Миколаївна
 • Доцент – Созонюк Ольга Степанівна
 • Доцент – Яцюк Наталія Олександрівна
 • Доцент – Осьмак Любов Петрівна
 • Доцент – Кулаков Руслан Станіславович
 • Доцент – Кулакова Лариса Миколаївна
 • Доцент – Піонтковська Діана Володимирівна
 • Старший викладач – Березюк Тетяна Петрівна
 • Викладач – Джеджера Ольга Володимирівна
 • Викладач – Луцик Галина Олександрівна
 • Викладач – Самолюк Альона Володимирівна
 • Викладач – Хомич Іванна Сергіївна
 • Викладач – Одолінський Віктор Герасимович
 • Старший лаборант – Юрчук Олена Сергіївна

Павелків Роман Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор.
Посада: перший проректор, професор кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: (036)26-34-492
E-mail: 
pavelkiv_rv@ukr.net
Google Академія

Освіта:

 • 1977-1981 р.р. – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З. Мануїльського.
 • 1985-1988 р.р. – навчання в аспірантурі Науково-дослідного інституту психології АПН УРСР.
 • 1990 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Науково-дослідний Інститут психології АПН УРСР).
 • 2003 рік – присвоєно вчене звання професора.
 • 2005 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук спеціальність – 19.00.07– педагогічна та вікова психологія (Науково-дослідний Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України).

Наукові інтереси:

 • позитивна психологія;
 • розвиток свідомості та самосвідомості;
 • моральне становлення особистості.

Забезпечення дисциплін:

 • психологія розвитку;
 • загальна психологія.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: 

 • історія психології;
 • загальна психологія.

Нагороди:

 • нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000 р.);
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.);
 • почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2003 р.);
 • почесна грамота НАПН України (2006 р.);
 • нагрудний знак МОН України «Петро Могила» (2006 р.);
 • почесна грамота Рівненської обласної ради (2011 р.);
 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2011, 2013 рр.);
 • почесна грамота Верховної Ради України (2013 р.);
 • почесний громадянин м. Рівне (2016 р.);
 • орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2016 р.);
 • орден «Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого» ІІІ ступеня (2018 р.)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Психологічні особливості усвідомлення молодшими школярами своєї поведінки”.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: “Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у молодшому шкільному віці”.


Безлюдна Валентина Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: професор кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (097)-356-24-10
E-mail: v.bezludna@gmail.com
Соц. мережі:  Facebook

Освіта:

 • 1967-1970 р.р. – Кременчуцьке педагогічне училище; дошкільне відділення.
 • 1972 – 1976 рр. – Ровенський державний педагогічний інститут, педагогічний факультет, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна).
 • 1986-1988 р.р. – аспірантура при НІІ дошкільного виховання АПН СРСР.
 • 1988 р. – захист кандидатської дисертації «Взаимодействие детского сада и семьи в педагогической коррекции отношений дошкольников со сверстниками» (НИИ дошкольного воспитания АПН СССР).
 • 1990 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки і психології.

Наукові інтереси:

 • психологія розвитку;
 • просоціальний розвиток особистості;
 • вікова ґенеза стосунків у дитячих спільнотах.

Забезпечення дисциплін: 

 • вікова психологія;
 • психологічне консультування.

Нагороди: 

 • грамоти МОН України (2002р., 2005р., 2007р.);
 • почесна грамота Рівненської обласної держадміністрації (2004р.);
 • грамота управління освіти і науки Рівненської державної адміністрації (2008);
 • почесна грамота ректорату РДГУ (2007р);
 • подяка дирекції притулку для неповнолітніх м. Рівне (2007р);
 • почесна відзнака  мецената Рівненської української гімназії  Е.Гуцуляка (2008р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: “Взаємодія дитячого садка і сім’ї в педагогічній корекції стосунків дітей дошкільного віку”.


Корчакова Наталія Вікторівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, доцент.
Посада: професор кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: (036)-263-44-92
E-mail: k.natalyviktor@gmail.com
Соц. мережі:
Google Академія

Освіта:

 • 1992 – 1997 Рівненський державний педагогічний інститут спеціальність “Початкове навчання та біологія”, кваліфікація спеціаліста “вчитель початкових класів та біології”.
 • 2000-2003 рр  Рівненський державний гуманітарний університет – аспірантура за спеціальністю 19,00,07.
 • 2004 рік захист кандидатської дисертації на тему «Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника).
 • 2006 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри вікової тапедагогічної психології.
 • 2011 – 2013 Рівненський державний гуманітарний університет
  спеціальність “Психологія”, кваліфікація спеціаліста “Практичний психолог в закладах освіти.
 • 2014-2017 – Національний педагогічний університет ім. Драгоманова – докторантура за спеціальністю 19.00.07.
 • 2018 р. успішний захист докторської дисертації на тему: «Вікова генеза просоціальності особистості», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Національний педагогічний університет ім. Драгоманова).

Наукові інтереси:

 • позитивна психологія;
 • психологія розвитку;
 • просоціальний розвиток особистості;
 • закони поведінки людини в соціумі.

Забезпечення дисциплін:

 • соціальна психологія;
 • конфліктологія;
 • психологія спілкування;
 • сексологія;
 • психологія розвитку.

Нагороди: 

 • 2012 грамота Рівненського державного гуманітарного університету за вагомі досягнення у навчальній, науковій і виховній роботі;
 • 2018 почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю та високий професіоналізм.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці”.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: «Вікова генеза просоціальності особистості».


Немеш Олена Миколаївна

Немеш

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, доцент.
Посада: проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформатизації, професор кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (050)-375-05-55
E-mail: Ladyhelen2016@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1994 по 1999 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, факультет математики та інформатики, спеціальність «Прикладна математика».
 • 2002 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні умови застосування комп’ютерних засобів у процесі навчання іноземної мови (на матеріалі дослідження студентів немовних факультетів)», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 • 2011 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри вікової та педагогічної психології (Рівненський державний гуманітарний університет).
 • 2017 рік – захист докторської дисертації «Психологія комунікативної діяльності в Інтернет-просторі», спеціальність – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).

Наукові інтереси:

 • психологія особистості;
 • психологія комунікативної діяльності;
 • інтернет залежність.

Забезпечення дисциплін:

 • вікова психологія;
 • педагогічна психологія;
 • соціальна психологія.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Психологічні умови застосування комп’ютерних засобів в процесі навчання іноземної мови на матеріалі дослідження студентів немовних факультетів”.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: «Психологія комунікативної діяльності в Інтернет-просторі».


Назаревич Вікторія В’ячеславівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (067)-731-72-65
E-mail: nazarevich.v@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1995-1999 р.р. Рівненський економіко-гуманітарний інститут, Початкове навчання, практична психологія; вчитель початкових класів, практичний психолог.
 • 2001-2004 р.р. аспірантура Інституту спеціальної педагогіки АПН України.
 • 2005 року захист кандидатської дисертації на тему «Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку» в Інституті спеціальної педагогіки АПН України.
 • 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.
 • 2019-2021 – докторантура Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові інтереси: 

 • психологія творчості та мистецтва;
 • психологія остракізму;
 • спеціальна психологія.

Забезпечення дисциплін:

 • психічна депривація;
 • основи наукових досліджень;
 • методики проведення психологічної експертизи в різних галузях.

Нагороди: 

 • почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету, 2014 р.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку».


Назарець Людмила Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (096)-748-01-25
E-mail: gavran1966@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • 1986-1991р. – закінчила Ровенський державний педінститут ім.. Д.З.Мануільського, фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика і фізика».
 • 2001 р. – закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», факультет психології та мистецтвознавства, спеціальність «Психолог, викладач психології».
 • 2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему:  «Особливості емоційної регуляції в формуванні пізнавальних інтересів підлітків», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України).
 • 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри вікової та педагогічної психології (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • психологія особистості;
 • геронтопсихологія;
 • конфліктологія.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогічної психології;
 • психології особистості;
 • психології особистості та міжособистісної взаємодії;
 • геронтопсихології;
 • психології інклюзивної освіти;
 • практикуму з соціальної психології;
 • практикуму з вікової та педагогічної психології.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Особливості емоційної регуляції в формуванні пізнавальних інтересів підлітків”.


Созонюк Ольга Степанівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат  психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (067)-958-07-54
E-mail: o.sozoniuk@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1991 по 1996 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського, педагогічний факультет, спеціальність «Вчитель початкових класів, музика».
 • 2003 рік – захист кандидатської дисертації «Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Рівненський державний гуманітарний університет).
 • 2007 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри вікової та педагогічної психології (Рівненський державний гуманітарний університет).
 • 2013 рік – Рівненський державний гуманітарний університет, ІПО, спеціальність «Практичний психолог в закладах освіти»
 • 2019 рік – Національний університет водного господарства та природокористування, ІПО, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».

Наукові інтереси: 

 • вікова психологія;
 • педагогічна психологія;
 • розвиток психологічної культури студентсьткої молоді.

Забезпечення дисциплін: 

 • психологія вищої школи;
 • методика викладання психології;
 • методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи”.


Яцюк Наталія Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: (036)-263-44-92
E-mail: Kafedra_vikova@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта: 

 • 1992-1995 рр. – Рівненське медичне училище.
 • 1995 – 2000 Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Практична психологія», кваліфікація спеціаліста «Практичний психолог в закладах освіти».
 • 2008 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему«Особливості моральної рефлексії у молодшому шкільному віці», спеціальність – 19.00.07– педагогічна та вікова психологія (Науково-дослідний Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України).

Наукові інтереси: 

 • моральна рефлексія дітей молодшого шкільного віку;
 • психологія розвитку;
 • вікова психологія.

Забезпечення дисциплін:

 • вікова та педагогічна психологія.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Особливості моральної рефлексії у молодшому шкільному віці”.


Осьмак Любов Петрівна

Осьмак

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: (036)-263-44-92
E-mail: Kafedra_vikova@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • 1981-1985р.р. – Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка. Психологія; викладач психологічних дисциплін.
 • 1987-1989 р.р. – аспірантура при Інституті психології імені Г.С. Костюка.
 • 1990 р. – захист кандидатської дисертації «Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків», спеціальність – 19.00.07 (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
 • 1993 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри дитячої психології.

Наукові інтереси:

 • психологія розвитку;
 • просоціальний розвиток особистості;
 • вікова ґенеза стосунків у дитячих спільнотах.

Забезпечення дисциплін:

 • соціальна психологія;
 • актуальні проблеми психології.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків”.


Кулаков Руслан Станіславович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (067)-495-29-19
E-mail: kulakov_rs@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1995 по 2000 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, історико-соціологічний факультет, спеціальність «Практична психологія, основи правознавства».
 • 2009 по 2013 рр. – аспірантура Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
 • 2013 рік – захист кандидатської дисертації «Особливості становлення самооцінки та рівня домагань старшокласників як психологічних детермінант їх професійного самовизначення», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (НПУ ім. М.П.Драгоманова).
 • 2015 рік – присвоєння вченого звання доцента кафедри вікової та педагогічної психології.

Наукові інтереси:

 • професійне самовизначення особистості;
 • формування моральних цінностей особистості.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогічна психологія;
 • соціальна психологія;
 • вікова та педагогічна психологія.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: “Особливості становлення самооцінки та рівня домагань старшокласників як психологічних детермінант їх професійного самовизначення”


Кулакова Лариса Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (098)-177-03-96
E-mail: lm_kulakova@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта: 

 • 1993 по 1997 рр. – Дубенське педагогічне училище, шкільне відділення, спеціальність «Початкове навчання».
 • 1997 по 2001 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, педагогічний факультет, спеціальність «Початкове навчання, українська мова та література».
 • 2013 по 2015 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, спеціальність «Психологія».
 • 2011 по 2014 рр. – аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
 • 2015 рік – захист кандидатської дисертації «Формування почуття власної гідності у молодших школярів в умовах навчальної діяльності», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).

Наукові інтереси: 

 • психологія молодшого школяра;
 • формування почуття власної гідності особистості;
 • формування моральних цінностей особистості.

Забезпечення дисциплін: 

 • вікова психологія;
 • соціальна психологія;
 • психологічна служба в закладах освіти.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Формування почуття власної гідності у молодших школярів в умовах навчальної діяльності».


Піонтковська Діана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук.
Посада: доцент кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (096)-349-39-80
E-mail: Dianapiontkovska@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2003 по 2009 рр. – Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність «Психологія».
 • 2017 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічні особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Національний університет “Острозька академія”).
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри вікової та педагогічної психології (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • актуальні проблеми психології розвитку національної ідентичності студентської молоді;
 • психологія самосвідомості;
 • етнопсихологія.

Забезпечення дисциплін: 

 • психологія вищої школи.

Нагороди: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді».


Березюк Тетяна Петрівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший викладач кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (098)-711-57-77
E-mail: maksmenedger@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • РДГУ, 2007 р. з., повна вища освіта за спеціальністю «Менеджмент організацій» та кваліфікацією «Менеджер-економіст»;
 • РДГУ, 2014 р. з., друга вища післядипломна освіта за спеціальністю «Соціально-політичні науки» та кваліфікацією «Практичний психолог в закладах освіти»;
 • Аспірантура РДГУ, 2014 – 2017 р. н., спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Наукові інтереси:

 • психологія менеджменту;
 • психологія управління;
 • професійна компетентність майбутніх менеджерів.

Забезпечення дисциплін:

 • психологія менеджменту та управління;
 • психологія менеджменту;
 • психологія управління.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ».


Джеджера Ольга Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
викладач кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (050)-210-46-36
E-mail: djedjera24@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • Рівненський державний технічний університет, 2000 р. Адміністративний менеджмент, менеджер-економіст.
 • Рівненський державний гуманітарний університет, 2012 р. Психологія, практичний психолог в закладах освіти.

Наукові інтереси:

 • психологія емоційних переживань;
 • педагогічна психологія;
 • психологія вищої школи.

Забезпечення дисциплін:

 • соціальна та політична психологія;
 • практикум з вікової психології;
 • невропатологія з основами психопатології.

Нагороди:

 • подяка за активну позицію у розбудові ППФ щодо співпраці із закладами освіти Рівненської області та надання психологічного супроводу студентській молоді  (2019 рік).

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Детермінантний вплив емоційних переживань на ефективність навчальної діяльності студентів”.


Луцик Галина Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
викладач кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (068)-003-64-16
E-mail: lutsik.galya@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 2002 по 2007 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Практичний психологі в закладах освіти, вчитель основ правознавства».
 • 2011 по 2012 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, магістратура, спеціальність «Психолог, викладач психології».

Наукові інтереси:

 • девіантологія;
 • психологія підлітків, схильних до девіантної поведінки;
 • формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності.

Забезпечення дисциплін:

 • юридична психологія;
 • соціальна психологія;
 • вікова психологія.

Нагороди:

 • подяка ха вагомий особистий внесок від державної установи “Рівненський слідчий ізолятор”.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки”.


Самолюк Альона Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
викладач кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: (036)-263-44-92
E-mail: Kafedra_vikova@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • 1997-2002р.р. – Рівненський державний гуманітарний університет. Українська мова і література та історія. Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії.
 • 2008-2011 р.р. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Наукові інтереси: 

 • дитяча психологія.

Забезпечення дисциплін:

 • методика викладання психології;
 • соціальна психологія.

Нагороди: 

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Етика і психологія сімейного життя”.

 


Хомич Іванна Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
викладач кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: +38 (096)-646-10-54
E-mail: yarit@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З  2001 по 2006 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, факультет української філології, спеціальність «Українська мова та література, практична психологія».
 • 2006-2009 – аспірантура за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Наукові інтереси:

 • психосоматика;
 • психологія молодшого шкільного віку;
 • жіночність як ресурс.

Забезпечення дисциплін:

 • диференційна психологія;
 • вікова психологія.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Особливості уявлень молодших школярів про нормовідповідність власної поведінки”.


Одолінський Віктор Герасимович

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
викладач кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: (036)-263-44-92
E-mail: Kafedra_vikova@ukr.net
Соц. мережі:

Освіта:

 • 1996-2001р.р. – Рівненський державний гуманітарний університет. Практична психологія і соціальна педагогіка; практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог.
 •  2008-2011 р.р. – аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові інтереси:

 • життєві перспективи студентської молоді.

Забезпечення дисциплін: 

 • психологія праці.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Психолого-педагогічні умови становлення життєвих плавнів старшокласників”.


Юрчук Олена Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший лаборант кафедри вікової та педагогічної психології.
Контактний телефон: (036)-263-44-92
E-mail: activus@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • Рівненський інститут «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»», спеціаліст з психології, 2011 р.
 • Рівненський державний гуманітарний університет, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури ті історії, 2003 р.

Наукові інтереси:

 • етика і психологія сімейного життя;
 • теорія і методика професійної підготовки у вищій школі;
 • інноваційні технології навчання.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій в організації навчального процесу майбутніх психологів в умовах дистанційної освіти».