Знати історію навчального закладу – означає знати культуру та наукову спадщину ЗВО, його внесок у світову скарбницю знань.

Престижно і корисно володіти інформацією про те, як створювалася alma mater і не менш важливо знати історію факультету, де ти навчався, навчаєшся чи будеш навчатися.

Відносно “молодий” факультет (лише 17 років) має чималу та цікаву історію.

Психолого-природничий факультет створений у лютому 2003 року (наказом №22 від 11.02.2003р.) в зв’язку з реорганізацією історико-соціологічного факультету.

Деканами факультету в різні роки були:
– професор, доктор психологічних наук – О.О. Ставицький;
– професор, доктор сільськогосподарських наук – Д.В. Лико;
– професор, доктор психологічних наук – О.М. Немеш.

З 2011 року по сьогодні факультет очолює професор, доктор психологічних наук, депутат Рівненської міської ради, голова постійної комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями на засобами масової інформації В.Р. Павелків.

У склад факультету були віднесені кафедри: психології (зав. кафедри проф. А.М. Воробйов), анатомії та фізіології (зав. кафедри проф. В.П. Марциновський), біології та прикладної екології (зав. кафедри професор Д.В. Лико) та валеології (зав. кафедри проф. Н.В. Бучак). Відповідно до наказу «Про створення Інституту психології та педагогіки» як структурного підрозділу університету, кафедру психології було поділено на кафедру загальної психології і психодіагностики (завідувач кафедри професор, проректор університету А.М. Во­робйов) і кафедру вікової та педагогічної психології (завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор, перший проректор університету Р.В. Павелків).

У вересні 2009 року кафедра валеології та кафедра анатомії і фізіології були об’єднані в кафедру біології. Завідувачем кафедри біології був призначений кан­дидат біологічних наук, професор В.П. Марциновський. На підставі цього ж наказу кафедру біології та прикладної екології було перейменовано на кафедру екології. Завідувачем кафедри екології призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Д.В. Лико.

У серпні 2010 року кафедри загальної психології та психодіагностики й вікової та педагогічної психології були реорганізовані та створено ще одну кафедру – практичної психології та психотерапії. Завідувачем кафедри практичної психології та психотерапії було призначено доктора психологічних наук, професора В.М. Ямницького.

У грудні 2014 року до структури факультету було включено кафедру загальної і соціальної педагогіки та управління освітою під керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.В. Малафіїка.

Сьогодні на факультеті працюють 6 кафедр:
– кафедра загальної психології і психодіагностики (завідувач кафедри – професор А.М. Воробйов) створена 2003 р.;
– кафедра вікової та педагогічної психології (завідувач кафедри – доктор психоло­гіч­них наук, професор, перший проректор університету Р.В. Павелків) створена 2003 р.;
– кафедра практичної психології та психотерапії (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор В.М. Ямницький) створена 2010 р.;
– кафедра біології та здоров’я людини (завідувач кафедри – кандидат біологічних наук, професор В.П. Марциновський) об’єднана 2009 р. (перейменована з кафедри біології у кафедру біології та здоров’я людини в 2019 році у зв’язку з виробничою необхідністю);
– кафедра екології, географії і туризму (завідувач кафедри – доктор сільсько­господарських наук, професор Д.В. Лико) створена 2000 р. (перейменована з кафедри екології у вересні 2015 року у зв’язку з виробничою необхідністю);
– кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор І.В. Малафіїк) створена 1940 р. (перейменована з кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою у вересні 2016 року у зв’язку інноваційними освітніми реформами і виробничою необхідністю).

На кафедрах факультету працюють наукові школи, функціонують наукові та методичні семінари, проводяться науково-практичні конференції (міжнародні, всеукраїнські та регіональні). У навчальний процес залучено 3 комп’ютерних класи, спеціалізовані навчальні лабораторії та практикуми з дисциплін циклу професійно-практичної підготовки. Результати наукових досягнень студентів публікуються у альманасі студентського наукового товариства.

На факультеті функціонує «Школа волонтерів» студентські наукові гуртки, проблемні групи, наукові товариства, творчі групи, психологічний клуб, які надають психологічну допомогу викладачам та студентам.

Ми раді, що маємо цікаву історію🥰
___________
Психолого-природничий факультет РДГУ запрошує на навчання.

Детальна інформація:
(0362) 63-40-65 – деканат ППФ РДГУ
(0362) 26-48-69; 63-45-77 – приймальна комісія РДГУ

#освіта #навчання #університет #факультет #психологія #біологія #географія #туризм #екологія #педагогіка #управління #ВНЗ #ЗВО #абітурієнт #вступник #ЗНО #наука #вступ2020 #ППФ #РДГУ

Оставить комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Вы можете использовать эти HTML теги:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>